Nauki pochodzące z ostatniego wywiadu XVI Karmapy.

Jeśli ktoś posiada ową wspaniałą okazję związania się w pełni z praktyką Dharmy, wówczas bardzo ważna będzie dla niego dyscyplina i szczerość. Dyscyplina i szczerość na przykład w myśleniu o nauczycielu, o tym, że prowadzi on nas drogą i rozjaśnia ją, że przekazuje nam właściwe nauki i wglądy, że otrzymujemy od niego cenne wskazówki i rady. Dzięki naszym szczerym staraniom może on wówczas ze swej strony mieć pewność, że postępujemy za jego przekazem i wykonujemy praktyki we właściwy sposób. Ważne jest, byśmy byli w stanie podążać ścieżką w ten sposób, żeby ludzie będący członkami ośrodków mogli brać czynny udział w ich aktywności i sami potrafili włożyć wysiłek we własny rozwój.

Chodzi o to, by wszystko, zarówno na wewnętrznym poziomie, jak też na zewnętrznym, wzrastało w pełen godności sposób. We własnej praktyce każdego z was bardzo istotne są również wytrwałość, przejrzystość, pewność i zaufanie. Nauki muszą być żywe i pozostaną takimi przez długi czas, powinniśmy więc stać się wzorem dla wszystkich nadchodzących pokoleń. Nasz przykład będzie rzeczywiście działał w wielu przyszłych eonach – spoczywająca na nas odpowiedzialność jest dlatego bardzo, bardzo ważna. Powinniśmy, dla dobra własnego i innych, stawać się prawdziwymi wzorami do naśladowania, stosując i rozwijając zaufanie, przejrzystość, pewność i wytrwałość w Dharmie. Byśmy mogli w pełni docenić znaczenie nauk i potrafili całkowicie je przyjąć, niezwykle istotne jest nagromadzenie zasługi.

Buddowie i bodhisattwowie oraz wszyscy ci, którzy zrealizowali doskonały stan oświecenia – stan buddy – osiągnęli to dzięki swemu nieskończonemu współczuciu i niewyczerpanemu nagromadzeniu pełnych zasługi właściwości, które manifestują się w wielu różnych formach i na wiele zręcznych i różnorodnych sposobów, ku pożytkowi istot. Podobnie niewyczerpane jest również ich błogosławieństwo, jak też zdolność wskazywania kierunku tym, którzy za nimi podążają. Dlatego powinniśmy w pełni korzystać z tego, co od nich otrzymujemy. Jeśli chodzi o nasze ośrodki, różnią się one od innych towarzystw i organizacji, których członkowie angażują się w nieustanną rywalizację. Są świętymi miejscami nauki i świętymi miejscami praktyki. Dlatego tak ważne jest, byśmy dawali przykład prawdziwej świętości. Musimy pomagać sobie nawzajem i stworzyć w centrach zdrową sytuację przenikniętą oświeceniem. To powinno być naszym zamiarem i powinniśmy być zdolni do wprowadzenia go w życie. Dzielmy się naszym rozwojem ze światem tak, by wszystkie istoty mogły dzięki naszemu działaniu doświadczyć spokoju i radości, by doceniły naszą pracę i dzięki temu zapragnęły wziąć w niej udział, widząc, że towarzyszy jej godność, dyscyplina, zdrowie i pełna zrozumienia przyjaźń. Z tego powodu nasza odpowiedzialność dotycząca tego, co robimy, jest olbrzymia.

Sprzyjające warunki pojawiają się i dlatego tak pełen znaczenia jest nasz własny związek z Nauką i własna praktyka. Nie zdarzyło się jeszcze, by Dharma kiedykolwiek zawiodła. Praktykowanie jej przynosi w końcu owoce i z tego powodu praca z zaufaniem i wytrwałością jest bardzo, bardzo ważna – praca zmierzająca ku pokojowi światowemu, rozkwitowi Dharmy i rozwojowi różnych ośrodków i praktykujących. Moje myśli są zawsze z wami. Modlę się również, byście wszyscy byli zdrowi, długo żyli i rozumieli się nawzajem – by rzeczy wydarzały się w dobry sposób.

Tłumaczył Wojtek Tracewski
Share Button