Namo Lokeśwaraje

1. Przed tym, który ujrzał wszystkie zjawiska jako wolne od przychodzenia i odchodzenia, i stale troszczy się o pomyślność wszystkich istot, przed doskonałym Lamą i Opiekunem Czenrezig z ufnością i oddaniem skłaniam się ciałem, mową i umysłem.

2. Źródło wszelkiej pomyślności i radości – doskonali Buddowie-doszli do tego przez urzeczywistnienie Szlachetnej Nauki. Ponieważ nawet to urzeczywistnienie zależy od wiedzy, jak Nauka jest osadzona w postępowaniu – będzie tu objaśnione ćwiczenie się w postępowaniu Synów Zwycięscy.

3. Rozporządzając tak trudnym do osiągnięcia okrętem wolności i zdolność poświęcenie się dniem i nocą bez przerwy uczeniu się, przemyśliwaniu i medytacji, by wprowadzić siebie i wszystkich innych poza ocean Kręgu Narodzin- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

4. Pragnienie i przywiązanie do przyjaciół płynie jak woda, niechęć i nienawiść do wrogów płonie jak ogień. Odwrócenie się plecami do niewiedzy, z powodu, której zapomina się o tym, co powinno się przyswoić, a z czego zrezygnować-jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

5. Przez porzucenie odbierania szkodliwych celów odpadną krok po kroku trucizny umysłu, przez bycie wolnym od rozproszenia i zbaczania z drogi wzrasta sama z siebie zdrowa postawa. W duchowej czystości i świeżości rodzi się zaufanie do Nauki i jej pewności. Dlatego szukanie jedności z pomocą Nauczycieli jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

6. Od ukochanych, przyjaciół i bliskich, z którymi długo dzieliło się życie- będzie się oddzielonym. Bogactwo i wszystko, co się posiada zdobyte z takim trudem i wysiłkiem- zniknie bez śladu. Świadomość opuści hotel ciała, w którym były gościem. Nie troszczenie się, więc o egzystencję- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

7. Gdy ma się przyjaciół, w towarzystwie, których wzrastają 3 trucizny i obojętność staje się przeciwna uczeniu się, przemyśliwaniu i medytacji wówczas miłość i współczucie zanikną coraz bardziej. Wyrzeczenie się, więc takich przyjaciół prowadzących na manowce- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

8. Gdy jednak znajduje się wsparcie w kimś, w kogo obecności wszystkie błędy nikną, a dobre właściwości wzrastają jak księżyc ku pełni- kochanie tego prawdziwego duchowego przyjaciela bardziej, niż siebie samego – jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

9. Sami upokorzeni w więzieniu Kołowrotu Życia, światowi Bogowie- czyż oni mogą innym udzielić Schronienia? Zatem dla szukających ochrony, przyjęcie Schronienia u tych, którzy nie rozczarowują- W Szlachetnych Klejnotach jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

10. Cierpienia niższych stanów, nie do zniesienia nawet przez chwilę są owocem szkodliwych czynów, jak uczy Budda. Dlatego nawet za cenę życia omijanie wszelkich szkodliwych czynów- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

11. Szczęście światów jest jak kropla rosy na źdźble trawy- jedna chwila i jest ona we władaniu przemijalności. Ukierunkowanie się ku doskonałemu stanowi niezmiennej doskonałości- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

12. Kiedy cierpią moje matki, które wychowały mnie i kochały od nie mającego początku czasu- Jakże mógłbym być szczęśliwy? Dlatego rozwijanie oświeconej postawy ku wyzwoleniu wszystkich niezliczonych istot- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

13. Wszelkie cierpienia, bez wyjątku, wynikają z egoistycznego dążenia do własnego szczęścia. Postawa duchowa ukierunkowana ku pomyślności innych- budzi do życia doskonały stan Buddy. Dlatego wymiana bez reszty własnego szczęścia na cierpienie innych przyjmowanie na siebie- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

14. Poświęcenie ciała, majątku i cnót 3 czasów nawet tym, którzy wygnali mnie z moich posiadłości, obrabowali z mienia lub namawiali kogoś do tego- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

15. Nawet, gdy ktoś odrąbie mi głowę- potraktowanie grzechów tego, kto to uczynił jakby nie wydarzyło mi się nic złego i przyjęcie postawy pełnego współczucia- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

16. Nawet, gdy ktoś w wieloraki sposób poniży mnie i oczerni tak, że jego zwymyślania odbiją się echem w 3000 galaktyk- rozgłaszanie w odpowiedzi w pełnym miłości usposobieniu jego dobrych właściwości- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

17. Gdy ktoś z zebranych ludzi wyjawia moje najtajniejsze błędy i źle o mnie mówi- okazywanie mu w duchu najpełniejszej pokory, jakby był duchowym przyjacielem jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

18. Gdy ludzie, dla których ważna była moja pomoc i byli mi drodzy, jak jedyne dziecko działają przeciw mnie, jakby byli mymi wrogami – wówczas kochanie ich tylko jeszcze bardziej, jak matka kocha dziecko owładnięte chorobą jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

19. Gdy równi mi ludzie lub podwładni popędzani dumą traktują mnie pogardliwie- skłanianie się głową do ich stóp, jakby byli Lamą jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

20. Również, gdy pozostaję w biedzie, porzucony trwam w pogardzie bliźnich napadnięty jestem przez najcięższe choroby i nawiedzany przez demony- wówczas nie rozpacz, lecz przyjmowanie błędów i cierpień wszystkich istot na siebie jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

21. Również, gdy posiadłem sławę i wygląd, i wiele głów z respektem skłania się przede mną, również, gdy nazywam swymi skarby równe tym, jakie bóg posiada w swoim bogactwie- nie popadania wówczas w dumę i wyniosłość, lecz widzenie, że blask i bogactwo tego świata są bez esencji jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

22. Jak długo prawdziwy wróg, gniew i nienawiść nie są związane we mnie samym, trwać będzie walka przeciw zewnętrznym nieprzyjaciołom, których ilość będzie się pomnażać. Dlatego poskromienie własnego strumienia życia przez użycie wojsk miłości i współczucia- jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

23. Przedmioty pożądań są jak słona woda- im więcej się pije, tym większe powstaje pragnienie. Gdy coś wytwarza pragnienie- odstąpienie od tego w tej samej chwili jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

24. Wszelkie zjawiska, jakie powstają są moim własnym umysłem. Prawdziwa natura umysłu od nie mającego początku czasu jest doskonale wolna od tworzenia pojęć. Trwanie bez zainteresowania w wiedzy o naturze tej, bez nadawania zjawiskom w umyśle nazw ani znaczenia- jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

25. Kiedy ponętne przedmioty przyciągają uwagę- mimo pięknego wyglądu, jak tęcza na niebie widzieć to jako nierzeczywiste i odciąć się od lgnięcia i pożądania- jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

26. Różnorakie cierpienia są jak śmierć jednego syna we śnie. Uważanie złudnych zjawisk za rzeczywiste jest trwonieniem czasu. Przeto napotkawszy przeciwne okoliczności spostrzegać je jako złudne jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

27. Skoro pragnienie oświecenia wymaga nawet gotowości do poświęcenia własnego życia- zbędne jest mówić o zewnętrznych rzeczach. Przeto oddalenie wszelkich nadziei na zapłatę lub karmiczną korzyść- jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

28. Gdy w braku etyki nie można nawet osiągnąć własnego urzeczywistnienia, wówczas życzenie doprowadzenia innych do urzeczywistnienia jest jak żart. Przeto strzeżenie moralności, bez pożądania za światowymi celami jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

29. Dla Bodhisattwy dążącego do uszczęśliwiającej dobroci cnót wszyscy, którzy mu szkodzą są jak skarb kosztowności. Dlatego ćwiczenie cierpliwości będąc wolnym od nienawiści i chęci zemsty przeciw wszystkim czyniącym błędy- jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

30. Nawet Srawakowie i Pratjekabuddowie dążący do własnego urzeczywistnienia rozwijają zapał taki, z jakim gasiliby ogień na własnych włosach. Tak, więc źródło wszelkich właściwości przynoszących pożytek innym, wytrwałość i gorliwość- jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

31. Rozumiejąc, że Przejrzysty Wgląd pewnie niesiony przez Wyciszającą Medytację całkiem pokona duchowe trucizny- ćwiczenie się w medytacyjnym nagromadzeniu będącym ostatecznie poza 4 bezforemnymi stanami- jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

32. Bez rozróżniającej mądrości, z pomocą tylko pozostałych 5 paramit nie można osiągnąć doskonałego oświecenia. Rozwijanie, więc rozróżniającej mądrości, wolnej od Trzech Kręgów i dysponującej skutecznymi środkami jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

33. Póki nie badam swojej motywacji jako czegoś najbardziej podstawowego może się wydarzyć, że jako „zwolennik Dharmy” będę tylko powierzchownie powtarzać nauki. Dlatego stałe poddawanie swoich nieczystych motywacji dokładnemu egzaminowi i rezygnowanie z tych sprowadzających z drogi- jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

34. Gdy pod wpływem trucizn umysłu rozgłasza się błędy innych Bodhisatwów, niszczy się rdzeń własnej istoty. Gdy tylko wstąpi się na ścieżkę Wielkiego Pojazdu- nie wyrażanie się ujemnie i źle o innych- jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

35. Zrezygnowanie ze wszystkich przywiązań do ukochanych, przyjaciół, popleczników i ich rodzin, przez które jest się uwikłanym w troskę o korzyści, zyski i sławę, tak że słabnie prawdziwa praca: uczenie się, przemyśliwanie, medytacja- jest postępowaniem Synów Zwycięscy.

36. Przez używanie złośliwych słów niepokoi się umysły innych i pogarsza się w ten sposób postępowanie Bodhisattwy. Dlatego oddalenie się od ordynarnych słów, które ranią uczucia innych jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

37. Gdy trucizny umysłu staną się przyzwyczajeniem, trudno je przezwyciężać. Więc uzbroiwszy się w uważność i jasne uświadomienie- rozgromienie pragnienia i innych trucizn, gdy tylko się wynurzą- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

38. Mówiąc krótko: gdziekolwiek się przebywa, cokolwiek się robi, jakikolwiek się pojawia nastrój umysłu- bez przerwy i z uważnością, z jasnym uświadomieniem kierowane są dla dobra innych- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

39. Wszelkie cnoty zdobyte poprzez te wyjaśnienia z mądrością, wolne od Trzech Kręgów- poświęcić oświeceniu wszystkich istot, by w nieskończonej ilości były uwolnione od cierpienia- jest postępowaniem Synów Zwycięzcy.

40. Na podstawie nauk Sutr, Tantr i ich Objaśnień i zgodnie ze słowami wszystkich Świętych- ułożyłem tych 37 ćwiczeń w postępowaniu Synów Zwycięzcy, aby były pomocą dla wszystkich, którzy pragną podążać ścieżką Bodhisattwy.

41. Zdaję sobie sprawę, że moja inteligencja jest niewielka i z powodu braku studiów nauczyłem się niewiele. Nie władam również sztuką mowy, jak ci, co radują serca mędrców. Ponieważ jednak przedstawiony tu tekst opiera się na Sutrach i słowach świętych, wierzę, że to „Postępowanie Synów Zwycięzcy” jest bezbłędne i czyste.

42. Mimo to, ktoś obdarzony tak niewielką siłą duchową jak ja- z trudnością może poznać postępowanie Bodhisattwy w jego pełnej głębi. Proszę, więc Świętych o wyrozumiałość za wszystkie błędy, które powstały z niewłaściwych i sprzecznych słów.

43. Oby przez wspaniałą cnotę powstałą z tej pracy wszystkie istoty osiągnęły poziom Opiekuna Czenrezig, który jest obdarzony doskonałą Relatywną i Absolutną Bodhiczittą i nie przebywa w kręgu egzystencji ani w pokoju Arhatów.

44. Tekst ten napisał dla dobra własnego i wszystkich innych uczony i logik THOGME, podczas gdy przebywał na odosobnieniu w Jaskini Ngulczi Ninczien. Oby wszelkie dobro, które płynie z tej pracy- doprowadziło wszystkie istoty do urzeczywistnienia.

Share Button