WSTĘP

Prawdziwa wschodnia duchowość jest już obecna na Zachodzie. Zapraszanie do naszych krajów wielu autentycznych Mistrzów spowodowało rozkwit rozmaitych ośrodków służących studiom i praktyce buddyzmu Wadżrajany. Uczniowie oraz poszukujący mogą w nich pogłębiać zrozumienie nauk tej tradycji w możliwie najlepszych warunkach.

Wielce Czcigodny Kalu Rinpocze jest jednym z największych Lamów zaszczycających Zachód swoją obecnością. Urodził się w Tybecie w 1904 roku. Od najmłodszych lat był istotą wyjątkową; od swego ojca – Lamy i lekarza – otrzymał podstawy religijnego wykształcenia i nauczył się tradycyjnej tybetańskiej medycyny, w której osiągnął wielką biegłość. Następnie wstąpił do klasztoru Pelpung (Kham). Wyjątkowa łatwość rozumienia i przyswajania świętych pism pozwoliła mu w bardzo młodym wieku uzyskać tytuł Khenpo (doktor buddyjskiej filozofii).

Po odbyciu tradycyjnego trzyletniego odosobnienia odszedł, by medytować samotnie w górach przez wiele, wiele lat, podobnie jak wielki święty z XI wieku – Milarepa. Powróciwszy w końcu do klasztoru rozwinął niestrudzoną aktywność dla dobra wszystkich istot. Został mianowany głównym nauczycielem w centrach trzyletnich odosobnień całego wschodniego Tybetu (Kham), a obecnie jest uważany za jednego z największych mistrzów tybetańskiej medytacji. Poza tym posiadł doskonałą znajomość tradycyjnej tybetańskiej medycyny. Utworzył centrum odosobnień we wschodnim Bhutanie, gdzie przebywał przez wiele lat na prośbę królewskiej rodziny. Założył również wiele centrów odosobnień w Indiach. Jego główną siedzibą jest obecnie Sonada w pobliżu Darjeeling w północnych Indiach, gdzie kieruje klasztorem. Tam to właśnie odnaleźli go pierwsi ludzie przybywający z Zachodu, których przyciągnęło bogactwo wschodniej tradycji i kultury.

W połowie lat sześćdziesiątych przyjechali do Kalu Rinpocze ci, którzy stali się jego pierwszymi uczniami. Zafascynowani oddziaływaniem wielkich Lamów, z czasem stawali się coraz liczniejsi. Po kilku latach najbardziej zaawansowani z pośród nich zapragnęli umożliwić wszystkim mieszkańcom Zachodu – podzielającym zainteresowanie wschodnią tradycją – prawdziwy kontakt z jej przedstawicielami. Wielcy Lamowie zostali zaproszeni na Zachód. Ich posłanie mądrości i współczucia zostało usłyszane. W Europie i Stanach Zjednoczonych powstawały buddyjskie ośrodki. W 1974 roku, w samym sercu Francji, Wielce Czcigodny Kalu Rinpocze założył Kagju Ling. Od tego czasu Rinpocze rozwija niestrudzona aktywność na całym świecie. Dzięki swemu bezmiernemu współczuciu i w odpowiedzi na wiele próśb rozprzestrzenia naukę Buddy.

Kagju Ling od początku rozwija się jako centrum studiów, medytacji i odosobnień, co odpowiada przepisanym mu przez Kalu Rinpocze trzem funkcjom. Rinpocze oddelegował tam trzech Lamów – swoich uczniów – aby go reprezentowali oraz aby zapewnić centrum przewodnictwo świeckie i duchowe. Czcigodny Lama Szierab Dordże kieruje całym ośrodkiem i jest wspomagany przez Czcigodnego Lamę Orgien Łangdy – mistrza rytuałów i sztuki religijnej. Czcigodny Lama Tenpa Gjatso prowadzi medytujących w dwóch centrach trzyletnich odosobnień, które pozwalają najbardziej wyróżniającym się motywacjami uczniom uczestniczyć w całości nauk Wadżrajany i je praktykować. Aktywność Wielce Czcigodnego Kalu Rinpocze manifestuje się też we wznoszeniu czortenów (skr. stupa) – symbolicznych monumentów, które mają głęboki sens.

Istnieje osiem typów czortenów ; każdy upamiętnia jakieś wydarzenie z życia Buddy. Wewnątrz budowli znajduje się mała świątynia oraz liczne relikwie i religijne formułki, które sprawiają, że stupa ma bardzo pozytywne oddziaływanie na otoczenie. Jedną z głównych praktyk związanych z czortenem jest jego okrążanie, podczas którego wyraża się życzenia, odmawia modlitwy, powtarza mantry.

Kalu Rinpocze założył także ponad dziesięć centrów trzyletnich odosobnień w Europie i Ameryce Północnej, nie licząc Azji. Oba aspekty jego aktywności są obecne w Kagju Ling. Budowa tradycyjnej świątyni jest ogromnym wsparciem dla pobierania drogocennych nauk himalajskiego buddyzmu oraz wspomaga oddziaływanie dla dobra wszystkich istot.

Nauki zamieszczone w niniejszej książeczce zostały wygłoszone przez Wielce Czcigodnego Kalu Rinpocze w Kagju Ling w 1983 roku. Tematy tych wykładów oraz ich układ tworzą obraz tego, czym jest duchowa droga tantrycznego buddyzmu.
Pierwsza nauka – o uniwersalnej miłości i współczuciu – rozwija główne zasady, będące podstawą Mahajany: przeniesienie uwagi z siebie i skupienie jej na innych. Działa się wiec z intencją dawania drugim szczęścia doczesnego i duchowego, prowadząc ich drogą odkrywania w sobie natury Buddy – doskonałej i niezmiennej.

Druga nauka prezentuje naturę mantry, ich role i działanie. Mantry są dźwiękowymi formułkami używanymi w medytacji. Powtarzanie ich pozwala urzeczywistnić jedność z bóstwem, którego są wyrazem oraz otrzymać jego błogosławieństwo. W umyśle praktykującego pojawiają się wówczas duchowe urzeczywistnienia i dzięki nim zbliżamy się do ścieżki stopniowej przemiany zwyczajnej istot w Istotę w pełni Przebudzoną.

I wreszcie trzecia nauka wprowadza w medytację Mahumdry, esencję umysłu, owoc – dzięki regularnej praktyce – bez skórki. Jest to ostateczny cel każdej duchowej praktyki, najwyższe urzeczywistnienie, poprzez które uzyskiwany jest doskonały stan Buddy.

Niech książeczka ta trafi do wielu istot i przyniesie im światło Dharmy, pochodnie rozjaśniającą ścieżkę szczęśliwości.

Share Button